Остановит ли броня III+ класса пулю калибра 50 BMG